Gdy dolnośląski zakład zmuszony jest do zgodnej z prawem (czyli bezpiecznej dla środowiska) utylizacji niebezpiecznych odpadów, z przyjemnością pomoże mu w tym procesie przedsiębiorstwo oferujące właśnie odbiór, wywóz oraz utylizację materiałów grożących skażeniem środowiska. Firma wylicza na swojej stronie internetowej odpady.boleslawiec.pl, że chodzi np. o folie, rozpuszczalniki, azbest, farby, leki, kwasy, ogniwa akumulatorowe, złom różnego typu, rtęć, popiół itp.

Firma dysponuje wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami i wystawia oczywiście dokumenty przejęcia odpadów, by zakład nie miał żadnych problemów prawnych. Wywóz śmieci w Bolesławcu oraz Legnicy odbywa się specjalnie przystosowanymi do tego celu pojazdami. Zamontowane na nich kontenery mają dużą pojemność, są szczelne i odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników drażniących.

59-720 Warta Bolesławiecka, ul. 1F/0

NIP:

https://odpady.boleslawiec.pl

2021-07-29 00:00:00

https://odpady.boleslawiec.pl - Wywóz śmieci bolesławiec

Olimp24 Rafał Klimek

58309 Wałbrzych, ul. Michałowskiego 4

Moliland

56100 Wołów, ul. Adama Mickiewicza 6