Pod adresem internetowym ilustracjedladzieci.com informuje o swojej działalności fachowiec, a jednocześnie pasjonat, który zajmuje się wykonywaniem bajecznych rysunków do książek dla najmłodszych. Uważa on, że to nie tylko uzupełnienie samej treści, ale i coś, co pozwala głębiej wejść w świat opowieści, a jednocześnie uruchomić bogatą dziecięcą wyobraźnię. Dlatego też stara się on oddać w swoich rysunkach jak najlepiej charakter historii oraz cechy występujących w niej postaci.

Każda wykonana przez niego ilustracja dla dzieci jest bardzo kolorowa, bogata w szczegóły, ale i wygląda wyjątkowo estetycznie. Jest to zresztą osoba o doskonałym warsztacie rysowniczym i o dużym już doświadczeniu. Cechuje się również niebanalnymi pomysłami, niepodrabialnym stylem oraz umiejętnością przekazania najszczerszych emocji w rysunku.

-- -, ul. - -/0

NIP:

https://ilustracjedladzieci.com/

2021-09-24 00:00:00

Ilustracja dla dzieci • https://ilustracjedladzieci.com/

Posmakujto!

00000 ---, ul. -- 0

Copywriter.pl

xxxxxx Kraków, ul. xxxxx x