Placówka oświatowa, jaką jest Szkoła Zen Reiki, proponuje zainteresowanym uczniom zajęcia z parapsychologii stosowanej z elementami psychotroniki. Po zakończeniu programu nauczania i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują tytuł dyplomowanych parapsychologów. 

Dziedzina, jaką jest parapsychologia, jako studia zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, ponieważ pojawiają się rzetelne dowody naukowe dotyczące różnych zjawisk, dotychczas niewyjaśnionych. W prezentowanej szkole studenci najpierw zapoznają się z wykładnią podstawową, a następnie biorą udział w warsztatach. Części teoretyczna i praktyczna uzupełniają się. 

40--04 Katowice, ul. Kościuszki 25/0

NIP:

https://zenreiki.szkola.pl

2022-05-28 00:00:00

Parapsychologia studia - Szkoła Zen Reiki w Polsce

WindBal

43100 Tychy, ul. Wałowa 39

P.H. BAU-TEC

42200 Częstochowa , ul. Wilsona 30

Netpaka.eu

42700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54