Dziecko często w późniejszych klasach szkoły podstawowej zaczyna mieć problemy z nauką różnych przedmiotów. Oczywiście problemy te mogą dotyczyć nauki zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych to jednak za najbardziej problematyczne uznawane są: matematyka, chemia czy fizyka. Nie zawsze rodzic jest w stanie pomóc dziecku i przełożyć w sposób dostępny dany zakres materiału. W takich wypadkach warto skorzystać z pomocy specjalistów i zapewnić dziecku dobre korepetycje.

W Łomiankach korepetycje z chemii cieszą się sporym zainteresowaniem. Informacje na ich temat dostępne są na stronie internetowej geniusz-korepetycje.pl. W tym centrum kształcenia zatrudnione są osoby, które potrafią przedmioty ścisłe przełożyć w sposób przystępny i ciekawy. Nauczyciele podczas korepetycji korzystają z nowych, uznanych na świecie metod nauczania.

05-092 Łomianki, ul. Baonu Zośka 8/0

NIP: 1181498026

https://geniusz-korepetycje.pl/

2020-05-23 22:00:00

Korepetycje chemia Łomianki - Centrum Kształcenia Dzieci I Młodzieży GENIUSZ

Olimp24 Rafał Klimek

58309 Wałbrzych, ul. Michałowskiego 4

Moliland

56100 Wołów, ul. Adama Mickiewicza 6